Siverek AKP  Belediye Başkanı Şehmus Aydın hakkında suç duyurusunda bulunuldu

CHP Siverek Belediye meclis üyesi Ali Çiftel AKP’li Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ sigortasız  kayıt dışı işçi çalıştırdığı   iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Siverek AKP  Belediye Başkanı Şehmus Aydın hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Lüküs araçları kiralayıp binenler ihalelere fesat karıştırmak isteyenler konu halk olunca işçinin hakkı olunca belediyenin durumu yok diye biliyorlar eski parayla 30 trilyonluk ihaleye fesat karıştırmak isteyen ve lüksü araçlar kiralayanların bunları söylemeye hakkı yoktur diyen Çiftel .Her konuda olduğu gibi bu konuda da halkımızın ,işçilerimizin yanındayız. İşçileri kayıt dışı, sigortasız çalıştıran vicdandan yoksun kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Siverek belediyesinde ve belediye şirketlerinde sigortasız çalışan ve çalıştırılıp işlerine son verilen hemşerilerimiz haklarını aramalı. Sigortasız çalıştırıldıkları için savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdırlar. Yada kardeşlerimiz bizimle iletişime geçtikleri taktirde gerekli yardım ve desteği vermeye hazırız .Haklımızın Hakkılarını sonuna kadar koruyacağız gücün yanında olmayacağız halkın meclis üyeleri olduk olmaya devam edeceğiz dedi.

  1.         Siverek Belediyesi Bünyesinde Sigortasız ve kayıt dışı işçilerin çalıştırıldığına yönelik yapılan ihbarlar sonucu ,Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan teftişlerde, Siverek Belediyesi Bünyesinde faaliyet gösteren Siverek Olimpik yüzme havuzunda sigortasız kayıt dışı işçilerin çalıştırıldığı  tespiti yapılmıştır.
  2. 03.09.2019 Tarih Saat 14:00 yapılan Siverek Belediye Meclis Toplantısında, Siverek Belediyesi bünyesinde bu tarz uygulamaların kamu vicdanını yaraladığını,Devletin Anayasada belirtilen sosyal devlet olmak niteliğini koruyan ve vurgulayan değerlere aykırı olduğu dile getirilmiştir. Aynı toplantıdan konuşan Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus AYDIN, Belediyenin  mevcut bütçesinin Siğortalı işçi çalıştırmasına imkan vermediğini bu yönlü uygulamaların devam edeceğine yönelik beyanıyla yapılan usulsüzlüğü ikrar etmiştir.( Delil_1 03.09.2019 tarihli Siverek  Belediye Meclis Toplantısı video kayıtları)
  3. Siverek Belediye Başkanı Şehmus AYDIN, bu tarz uygulamalara gitmekle Kamu görevlisi olarak , kanun veya idari düzenlemelerden doğan görevini kötüye kullanmış ; kayıt dışı çalıştırılan işçilerin ekonomik, sosyal, her türlü şahsi haklarının ihlal edilmesi suretiyle mağduriyetlerine sebebiyet vermiştir.
  4. Bir işçinin sigortalı olma hakkı, işvereninin en önemli yükümlülüklerinden biridir.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 117/ II.maddesinegöre “Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tâbi kılan kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası verilir, TCK  117/II.madde gerekçesi “Maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlar içinde bulunan kimseleri rızaları ile de olsa, sömürerek insan onuruna aykırı biçimde ve koşullar altında çalıştırmak suç hâline getirilmiş ve böylece Devletin Anayasada belirtilen sosyal devlet olmak niteliğini koruyan ve vurgulayan değerlerden çok önemli birisi ceza himayesi altına alınmıştır. İş ve çalışma hürriyetinin kullanılışında kişilerin insan onuruna uygun koşullar içinde çalıştırılmaları esastır. Demokratik toplum kişilerin çaresizliğinin sömürülmesine dayalı bir serbest piyasa sisteminin uygulanmasıyla, elbette ki, bağdaşamaz. Bu nedenle maddenin ikinci fıkrası kaleme alınmıştır. İkinci fıkrada yer alan suç, kişilerin çalışmalarının sömürülmesini engellemek amacını taşımaktadır. Kimsesiz, çaresiz veya belirli kişilere çeşitli nedenlerle bağımlı kişi, onun bu hâlinden yararlananlar sömürücü kişiler tarafından insanlık dışı durumları kabule veya bazı koşullara katlanmaya sevk edilebilmektedir. Bu gibi fiilleri önlemek amacı ile maddenin üçüncü fıkrasında, kişileri ikinci fıkrada belirtilen duruma düşürmek üzere tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakil fiilleri de suç sayılmıştır. Kişileri, ikinci fıkrada belirlenen hâle düşürmemek için söz konusu hazırlık hareketlerini kamu vicdanı olarak cezalandırmak sayın savcılığınızca yerinde bir tutum olacaktır.
  5. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine göre; “Her şahsın gerek kendisi, gerek ailesi için, sağlığını ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde, Sosyal Güvenlik Hakkı vardır.” Sosyal Güvenlik İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Devletin vatandaşlarına tanımakla yükümlü bulunduğu insanlık hakkı olarak kabul ve ilan edilmiştir.
  6. Ülkemizde ise sosyal güvenlik hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Anayasanın 60.maddesi “Sosyal Güvenlik Hakkı” başlığı adı altında düzenlenmiştir. 60.maddeye göre  “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”

NETİCE VE TALEP:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı;      Şüpheliler hakkında TCK'nun117/ II.m.257/1 maddeleri kapsamında tahkikatların yapılmasını saygılarımızla talep ederim.

Ali ÇİFTEL( T.C No:................)                                                                        

CHP Belediye Meclis Üyesi 


 

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2019, 19:18
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bayram Yılmaz
Bayram Yılmaz - 10 ay Önce

Eğer dediğiniz gibiyse tespitleriniz yerindeyse
Suç duyurusunda bulunmanız normaldir...fakat bundan bişey çıkacağını sanmıyorum....hesir altı hesir altı...

Siverk sevdalısı
Siverk sevdalısı - 10 ay Önce

Tebrik ederim ali bey örnek olacak bir davranış

Abdurahim ERCAN
Abdurahim ERCAN - 10 ay Önce

Bizim Halkimiz Bana Dokunmayan Yilan Bin Yaşasin Mantigi Ile Yasamaya Devam Ettikçe Bir Seyler Degismeyecektir.. Siz Ve Sizin Gibi Insanlarin Onculuk Yapip Halkimizin Haklarindan Ödün Vermemesi Gerektigi Anlatmasi Gercekten Cok Onemli.. Emeginize Saglik..

SIRADAKİ HABER