Meclis üyelerinden oluşan ihale denetleme komisyonu kurulmalı. Neden mi?

Meclis üyelerinden oluşan ihale denetleme komisyonu kurulmalı. Neden mi?

İlçemizde Siverek Belediyesi’nde de birçok konuda ihaleler yapılmaktadır. Kamunun paralarının bir kısmı ihale usulüne göre harcanmaktadır. Lakin halkın aklında da her zaman sorular oluşmaktadır. Bu önceki iktidarlar döneminden beridir böyledir.

ihale yasaya uygun yapılmış mıdır, herhangi bir istismara mahal verilmiş midir, usulsüzlük söz konusu olmuş mudur, ihale başka firma adı altında kendilerine almışlarımdır, yada kendine yakın kirşlere rant sağlanmışımdır vb sorular  halkın aklında da her zaman soru olarak oluşmaktadır.

Belediyeler devlet erkinin yerel ayağı olup halka en yakın hatta iç içe kurumların başında gelir. Belediyeler özerk olup kendi bütçeleri vardır ve kamunun yani halkın parasını harcarlar. Elbette bu parayı halk için halka hizmet için harcarlar. Harcamaları gerekir. Burada genel gider yani personel ücreti, elektrik, ısınma vb. haricindeki asli hizmetleri ifa için önemli tutarlar harcanır. Yol, köprü, alt yapı, park, bahçe, üst geçit, alt geçit, kanal, kanalet, sosyal tesis, fuar alanı, oyun alanı vb. gibi harcamalar önemli, büyük tutarları oluşturur. Yine sosyal belediyecilik gereği görevli olduğu konular da vardır ki belediyeler yoksul kesime çeşitli gıda, giyim vb. yardımlar yaparlar. Evet, belediyeler kanunlarda ayrıntılı biçimde yer aldığı üzere yerel hizmet yaparlar ve bunun için de merkezi bütçeden kendilerine aktarılan kamunun yani halkın parasını harcarlar.

Belediyeler kamu parasını harcarken birçok konuda keyfi yöntem veya tercihlere göre harcama yapamaz. Aksine özel usul ve esaslara tabidirler. Bu bağlamda bütün kamunun uymak ve harcamalarını oradaki esaslara göre yapmak zorunda olduğu Kamu Mevzuatı vardır. Kısaca İhale Kanunu diyebiliriz buna. İhale mevzuatı esasen teknik bir konu olsa da biz kısaca şöyle diyebiliriz: Devlet kurumları belediyeler de dahil, kimi harcamaları yapmadan önce ihale yapmak zorundadır. Elbette hangi çeşit harcamalar olduğu, hangi ihale yöntemine tabi bulunduğu, harcama tutarları vs. gibi konular teknik hususlardır. Oraya girmemize gerek yok. Üstünde durduğumuz husus, belediyelerin ihale yapması.

Normalde ihaleler açık veya kapalı yapılır. Esasen kamuya yayınlanması zorunluğu söz konusu değildir. Diğer yandan zaten bütün belediyeler Sayıştay tarafından her yıl her yönden denetlenir. Bu noktada diyebiliriz ki bilhassa ihaleler daha titizlikle incelenir.

Ancak bütün bunlara rağmen belediyelerin harcamaları özellikle ihaleleri hep tartışma konusu olmuştur olmaya da devam edecektir. Sonuçta çok büyük paralar söz konusudur. Yani istismara, rüşvete, kayırmaya yani İhale Mevzuatı deyimiyle fesada açık bir konudur ihale işi.

İlçemizde Siverek Belediyesi’nde de birçok konuda ihaleler yapılmaktadır. Kamunun paralarının bir kısmı ihale usulüne göre harcanmaktadır. Lakin halkın aklında da her zaman sorular oluşmaktadır. Bu önceki iktidarlar döneminden beridir böyledir.

Önerimiz şudur ki belediye ihalelerinin, belediye meclisindeki muhalif üyelerin de içinde olduğu kurulacak bir komisyon tarafından denetlenmesi hususu. Bu denetim yerindelik değil uygunluk denetimi niteliğinde olmalıdır. Yani yapılan o ihale yasaya uygun yapılmış mıdır, herhangi bir istismara mahal verilmiş midir, usulsüzlük söz konusu olmuş mudur ihale başka firma adı altında kendilerine almışlarımdır, yada kendine yakın kirşlere rant sağlanılmışmıdır  vb. konularda ve halkın kafasındaki soru ve  şüphelerden kurtulup şeffaf bir belediyecilik için muhalif meclis üyelerinde içinde bulunduğu bir denetleme komisyonu kurulmalıdır. Böylelikle  denetim yapılarak  o belediye yönetimi de töhmetten kurtulmuş olacaktır.

YORUM EKLE