YÖK öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğini Cumhurbaşkanlığına sundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in Cumhurbaşkanlığına sunulduğunu açıkladı.

YÖK öğretim elemanı norm kadro yönetmeliğini Cumhurbaşkanlığına sundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in Cumhurbaşkanlığına sunulduğunu açıkladı.

YÖK’ten "Devlet Üniversitelerinde Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hakkında yapılan açıklamada, "13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 No’lu Cumhurbaşkanlığımız Kararnamesi ile öğretim elemanı istihdamına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda ’Devlet yükseköğretim kurumlarımızdaki kadro kullanım ve atama süreçlerinin YÖK tarafından çıkarılacak norm kadro yönetmeliği uyarınca ilgili yükseköğretim kurumumuz bünyesindeki birimler, önlisans, lisans ve lisansüstü programların sayısı, niteliği ve öğrenci sayıları ile yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim dışında yürüttüğü diğer hizmetleri de dikkate alınarak yürütüleceği’ bildirilmektedir. Yeni YÖK olarak özellikle son yıllarda yaptığımız girdi, süreç ve çıktı odaklı tüm düzenlemelerimiz yükseköğretim sistemimizin kalite ve nitelik gelişimine yöneliktir. Bu düzenlemelerin tabii sonucu üniversitelerimizdeki kadro kullanım ve atama süreçlerinin de farklılaşması, bu doğrultuda daha planlı bir yönetim sürecine geçilmesidir" denildi.

Yükseköğretim Kurulunun Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki ilgili norm kadro düzenlemelerini bu kapsamda değerlendirdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede yapılacak çalışmalarda üniversite özelinde üniversite bileşenlerinin ve tüm katmanlarının katkılarının olması ve yönetim değil bir yönetişim şeklini barındırması gerektiği ortadır. YÖK olarak norm kadro çalışmasının yukarıda bahsedilen çeşitlilik, misyon farklılaşması, yetki devri, araştırma fonksiyonu, özerklik ve benzeri evrensel kavramların hayata geçirilmesi konusunda önemli bir unsur olduğunu düşünmekteyiz. Bununla birlikte ’katı bir norm kadro usulü’ belirlendiğinde düzenlemenin amacından çıkarak üniversite çeşitliliğine değil, tek tipçiliğe yol açabileceği ve üniversite özerkliğinin zedelenebileceği, hatta kamuda tasarruf değil israfa yol açma ihtimallerini de barındırabileceği dikkate alındığında çizilecek çerçevenin bu gibi olumsuz sonuçları dışarıda bırakacak nitelikte olması da gerekmektedir. YÖK olarak hazırladığımız bu yönetmelik ile norm kadro meselesini yükseköğretim için fırsatlar doğuracak bir sürece evrilmesi hedeflenmiştir. Bugün itibariyle norm kadro yönetmeliği için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtilen süre dolmadan konuya ilişkin çalışma tamamlanmış olup, yayınlanması için yetkili makama sunulmuştur. YÖK, yükseköğretim sistemimizin kalite odaklı gelişimine yönelik çalışmalarına bundan sonra da devam edecek; yetki devri süreçlerini de hızlandıracak ve politika yapan bir kurum olma özelliğini öne çıkarmaya çalışacaktır."
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER